80 opinións, unha harmonía...

Para ti, amigo/a:

Velaí unha achega colectiva na honra de quen foi familiar, compañeiro e/ou amigo dos responsables das oitenta sinaturas que avalan o cúmulo de visións, testemuñas e sentimentos que compoñen especialmente para ti unha visión panorámica, poliédrica, do profesor Manuel Regueiro Tenreiro.

Verás que nestas páxinas se fala de “Lolo”, “Manolo”, “Manuel”, “Profesor”, segundo o grado de confianza ou relación directa de quen asina, porque se trata dun libro no que manda o corazón, e razóns do corazón son as que entenden todo o que nel se fala.

Pode (e debería) haber no futuro traballos (algúns hai xa neste libro que abordan determinados ámbitos) que estuden cientificamente o inxente labor intelectual, lingüístico e político de Manuel Regueiro Tenreiro, porque a pretensión deste libro non foi afondar especialmente neses xacementos, senón procurar que os seus máis próximos devotos lle puidesemos dar -un ano despois do seu pasamento- o “Ata logo” como se mereceu e merece o benquerido MANUEL REGUEIRO TENREIRO.

Ademais desta web, realizada por Antonio Giz, esta homenaxe a Manuel Regueiro Tenreiro comprende o libro coordinado por Xulio Xiz, que recolle todos estes contidos.

É un proxecto do Colectivo Egeria co apoio da XUNTA DE GALICIA.