ISTO FAISE

Era o ano 1993 e a directora de Radio Lugo pediume un proxecto para propoñerllo en convenio de colaboración á Dirección Xeral de Política Lingüística. Segundo me contou, a resposta do director xeral, Manuel Regueiro, foi “isto faise”.

Era un Curso de Iniciación á Lingua Galega para impartir polas cinco emisoras do grupo Radio Lugo SER na provincia. Os obxectivos, fomentar e promover o uso da lingua galega e facilitar os coñecementos precisos para á obtención do título oficial unha vez superadas as probas correspondentes, impartido por profesorado oficial e axustándose aos programas oficiais. Aproveitando as posibilidades de ensino oral que propicia o medio radio, presentábase como un servizo público, tendo en conta a imposibilidade de numerosas persoas para seguir un curso de presenza. Tamén porque en moitos lugares da provincia, por diversas circunstancias, nunca se celebraran cursos de galego programados pola Administración.

40 leccións, en emisións de 30 minutos. As profesoras deron coa clave do guión radiofónico e compaxinaron formación, información e entretemento. Para a montaxe aproveitamos os recursos discográficos da emisora. Máis de douscentos alumnos matriculados superaron o curso con resultado excelente. Sumáronse outros oíntes da radio, non inscritos, dando a benvida a un programa con contidos novos e que lles resultaban próximos. Normalización da lingua nos distintos sectores que conforman o espectro social, e máis concretamente a través das emisoras de radio da nosa Comunidade Autónoma.

Tras a experiencia e a valoración positiva propuxen un novo curso de iniciación, e despois outro de perfeccionamento, que acadaron similares resultados.

En Política Lingüística xurdiu a necesidade dun curso en casete, dirixido a persoas interesadas na cultura galega, residentes ou non en Galicia, cun nivel que lles permitise por si soas facer o seguimento. Elaborámolo para CD, desbancaba ao casete, partindo de cero, e naceu “A palabra herdada”.

A Palabra Herdada

Libro de texto de 465 páxinas, con ilustracións, e seis CD con vinte e catro unidades a tres voces. Vocabulario, gramática e historia da lingua, acompañados de textos salientables da nosa literatura ou de creación propia das profesoras. Gravado e montado nos estudios de Televisión Lugo, e editado por Citania en 1995.

O Día das Letras Galegas de 1995 dedicouse a Rafael Dieste. Propuxen unha serie de microespazos de cinco minutos a emitir pola Cadena SER de Galicia durante o mes de maio, en hora de máxima audiencia. Entrevistas a persoeiros da cultura galega, estudosos e achegados a Dieste cunha análise, investigación, interpretación e valoración da súa vida e obra, nun achegamento a xeito de homenaxe. Do arquivo á fiestra.

Dada a personalidade dos colaboradores, e para que a voz non ficase perdida nas ondas, propuxen compilar integramente a serie de programas en dúas casetes acompañadas dun libro guía con novas notas críticas.

Repetimos. 1996, “Xesús Ferro Couselo, un devanceiro”. 1997, “Ánxel Fole, Si señor!”. 1998, poetas medievais Martín Códax, Johan de Cangas e Meendinho, “Ondas do mar de amigo”. En total, 89 programas radiofónicos, oito casetes e catro libros, cos correspondentes estoxos, editados por Citania.

Tetraloxía que me fixo viaxar por toda Galicia para o encontro cos entrevistados e co magnetófono como única ferramenta (hoxe, co avance da tecnoloxía, non sería preciso saír de Lugo). Gravabamos en museos, fundacións, emisoras da SER e moitas veces na casa dos propios colaboradores.

Seis anos de traballos dedicados á Galicia, á súa cultura e á súa lingua porque, amigo Manolo, en cada unha das propostas dixeches “isto faise”.

Foi gratificante explorar novas posibilidades da profesión, poñer a imaxinación ao seu servizo, buscar solucións para xestionar situacións, acadar o colaborador preciso, percorrer outros camiños, botarlle un pulso ao reto, dicir “misión cumprida”.

Isto faise”. Grazas polas persoas que coñecín, polo que aprendín, polo compartido e polo vivido. De corazón, Manolo.