Homenaxe a Manuel Regueiro Tenreiro

Homenaxe a Manuel Regueiro Tenreiro

 

Ao producirse o pasamento de Manuel Regueiro Tenreiro, os amigos soubemos que non podíamos despedilo doutro xeito que con esta web e cun libro que resalten –a través de diversas aportacións dos que o coñecimos e queremos-  os aspectos máis destacados dunha personalidade tan rica en matices, e transmitirlle a través das nosas testemuñas os sentimentos que, posiblemente, en vida, non fomos quen de facerlle saber.

Estaremos representados desde os compañeiros da infancia e primeira mocidade, dos estudos… pasando por especialistas en filosofía, docentes, escritores, compañeiros na súa etapa política, lingüistas, membros da súa familia, amigos… ata chegar aos compañeiros na súa última batalla en 2019 para poñer de manifesto o vencello indisoluble entre o seu amigo Antonio Fraguas e a cidade de Lugo.

Esta será unha páxina en permanente construción, na que poder ir incorporando anacos da vida, da obra e da personalidade de Manolo Regueiro, o noso amigo, ofrecendo a todos os interesados en participar aportando fotografías, recortes de prensa ou lembranzas, que no-los remitan ao correo correo@colectivoegeria.org.

 

O Libro

En Internet

Colectivo Egeria